مختص دلهاي پاك

گل رز

گل رز

نام فارسي :رز

نام علمي : Rosa Warm Welcome

خانواده: ROSACEAE 

اين واريته رونده رز به بلندي و گستردگي 2/2 متر است. گلهاي نارنجي- قرمز آن از تابستان تا پاييز ظاهر مي شوند.
نيازها: به مكان آفتابي، خاك حاصلخيز و مرطوب با زهكش خوب نياز دارد و حداقل دماي قابل تحمل آن 15- درجه سانتي گراد است. براي سلامتي گياه و بالا بردن كيفيت گلدهي، در فصل خواب گياه آن را هرس كنيد.
ازدياد: از طريق پيوند شكمي در تابستان و يا تهيه قلمه هاي چوب سخت در پاييز امكان پذير است.

گل شاهپسند

گل شاهپسند

نام فارسي :گل شاهپسند

نام علمي:LANTANA

خانواده :VERBENACEAE

مشخصات گياهشناسي:

شاهپسند درختي از گياهان گلدار هميشه سبز و داراي ۱۵۰ گونه مي باشد. رشد آن سريع  است و در شرايط مساعد از اوايل بهار تا اواخر پاييز گل مي دهد . آنرا هرس نكنيد و تنها در بهار يا تابستان ساقه هاي خشكيده را جدا كنيد . به نور كامل آفتاب تا نور غير مستقيم نيازمند است . تكثير آن از طريق قلمه زدن و نيز از طريق بذر صورت مي گيرد .

 گل جعفری

گل جعفري

نام فارسي : جعفري

نام علمي : Tagetes erecta

نام خانواده: Compositeae

 مشخصات  گياهشناسي :

گل جعفري بومي كشور مكزيك مي باشد . گياهي است يك ساله . ارتفاع  75- 25 سانتي متر متغير مي باشد . ازدياد گل جعفري از طريق بذر صورت مي گيرد و زمان كاشت بذر آن اواسط مرداد و اوايل پاييز و اواخر زمستان است . زمان جابجايي نشاء دو ماه بعد از كاشت بذر آن مي باشد . خاك هاي معمولي با كود براي رشد اين گياه مناسب مي باشد . آب به مقدار كافي نياز دارد و مكانهاي آفتابي يا سايه آفتاب را مي پسندد .

گل بنفشه

گل بنفشه

نام فارسي :    گل بنفشته

نام علمي : Viola tricolor

خانواده : Violaceae

 مشخصات گياهشناسي :

 اين گياه به صورت وحشي در اكثر نقاط دنيا وجود دارد . زمان گلدهي آن اواخر زمستان و اوايل فروردين و زمان كاشت بذر نيز اوايل مهر مي باشد . ارتفاع گياه 25-15 سانتي متر . گل بنفشه به خاك سبك و غني نياز دارد . آبياري آن معمولي است . اين گياه به سرما مقاوم است . و مكانهاي آفتابي و سايه آفتابي را مي پسندد . زمان جابجايي نشاء بنفشه اواخر آبان تا اواسط آذر مي باشد .

گل نرگس

گل نرگس

نام فارسی : نرگس

نام علمي : Narcissus incomparabilis

خانواده :  Amaryllidaceae 

مشخصات گیاه شناسی :

نرگس گیاهی است دائمی ، علفی و پیاز دار با پیاز برگی یا فلسی . این گیاه در اغلب نقاط بخصوص در آب و هوای گرم رشد می کند . پیاز نرگس چندین سال متوالی گل می کنند و هر سال درشتر می شوند . ارتفاع گیاه به ۵۰ سانتی متر می رسد . گلهای به رنگهای سفید یا زرد یا دو رنگ زرد و سفید مشاهده می شوند . گلها به صورت تک پر و پرپر و معطر می باشند . گیاهی سرما دوست و زمینهای با خاک خنثی و رطوبت کم را ترجیح می دهد و با آبیاری در حد متوسط وبا نور زیاد نیاز دارد . فصل گلدهی آن اوایل زمستان است . ازدیاد نرگس از طریق کاشت پیاز می باشد . زمان کاشت اوایل پائیز است و کاشت در محل اصلی صورت می گیرد . 

گل گازانیا

گل گازانيا

نام فارسي : گازانيا

نام علمي : Gazania splendens

خانواده :Compositeae

گازانيا بومي آفريقا جنوبي است . ارتفاع بوته به حدود ۳۰ - ۲۰ سانتي متر مي رسد . فصل گلدهي آن اواسط زمستان تا اواخر بهار مي باشد . گازانيا به مكان آفتابي نياز دارد و خاكهاي نسبتاً سبك وغني و حاوي فسفر را ترجيح مي دهد . ازدياد اين گياه از طريق بذر صورت مي گيرد و زمان كاشت بذر آن اوايل پاييز است و زمان جابجايي نشاء آن اواسط زمستان مي باشد .

گل شمدانی

گل شمداني

نام فارسي : شمداني

نام علمي : Pelargonium

خانواده : Geraniaceae

 مشخصات گياهشناسي : 

اين گل بومي آفريقاي جنوبي مي باشد . فصل گلدهي آن اواخر پاييز تا اوايل بهار است . شمداني تقريباً در هر خاكي رشد مي كند ولي جهت رشد خوب مخلوطي از خاك جنگلي بدون مواد آهكي (تورب وماسه ) مناسب مي باشد . نياز به آبياري كافي دارد و حرارت ملايم و نوركافي عكس العمل خوبي نشان مي دهد . ازدياد شمداني از طريق قلمه صورت مي گيرد كه روش معمولي آن است . كاشت بوته در محل اواسط پاييز است .

گل میخک

گل ميخك

 نام فارسي : ميخك

نام علمي : Dianthus caryophyllus

خانواده :Caryophyllaceae

مشخصات گياهشناسي :

فصل گلدهي آن اوايل بهار است . اين گياه به نور فراوان ، هوا و رطوبت نسبتاً كم و خاك حاصلخيز نياز دارد . تكثير از طريق بذر . زمان كاشت بذر ميخك اوايل پاييز است و زمان جابجايي نشاء اواخر آبان مي باشد .

گل میمون

گل ميمون

نام فارسي : ميمون

نام علمي : Antirrhinum

خانواده : Scrophulariaceae

 مشخصات  گياهشناسي :

گل ميمون گياهي است بومي جنوب اروپا و آسياي صغير . ارتفاع بوته به 60 – 30  سانتي متر مي رسد فصل گلدهي اواخر زمستان تا اوايل فرودين است . به سرما مقاوم است . اين گياه نياز به آب كافي دارد و ازدياد آن از طريق بذر و تقسيم بوته صورت مي گيرد . زمان كاشت بذر اوايل پاييز است و زمان جابجايي نشاء اواخر آبان به بعد مي باشد .

گل لادن

گل لادن

نام فارسی : لادن

نام علمی : Tropaeolum majus

خانواده :Tropaeolaceae

مشخصات گیاهشناسی:

این گل بومی آمریکای جنوبی است . به ارتفاع ۵۰- ۲۵ سانتی متر . فصل گلدهی آن اواخر زمستان است . تکثیر آن از طریق بذر و قلمه صورت می گیرد . زمان کاشت بذر اوایل پاییز و زمان جابجایی نشاء اواخر پاییز می باشد.

گل کوکب 

گل كوكب

نام فارسي : كوكب

نام علمي :Dahlia variabilis

خانواده :Compositeae

مشخصات گياهشناسي :

فصل گلدهي آن اواخر زمستان تا اواخر فروردين مي باشد . گل كوكب به خاك غني وسبك داراي مواد آلي و فراوان و با تهويه مناسب نياز دارد. تكثير اين گياه از طريق كاشت بذر و تقسيم ريشه غده اي صورت مي گيرد . از طريق قلمه زدن نيز مي توان تكثير كرد. زمان كاشت بذر پاييز و زمان جابجايي نشاء آن آبان و آذر تا اواخر پاييز مي باشد

گل اطلسی

گل اطلسی

گل اطلسي

نام فارسی: اطلسی

نام علمي : Petuniahybrida

خانواده : solanaceae

مشخصات گياهشناسي : 

موطن اصلي گل اطلسي مناطقي از آمريكاي جنوبي است .زمان گل دهي اواخر زمستان تا اواخر بهار است . ارتفاع گياه بسته به و پابلندي و پاكوتاهي از ۱۵- ۷۵ سانتي متري متغير مي باشد . زمان جابجايي نشاء از نيمه آبان به بعد است . به خاك نسبتاً سنگين (رسي داراي كود كافي) و نيز مكان آفتابي نياز دارد . پاي بوته لازم است كه هميشه مرطوب باشد . ازدياد اين گياه از طريق كاشت بذر و زمان آن اوايل مهر مي باشد .

 

گل پریوش

گل پريوش

نام فارسی :      پریوش

نام علمي  :          Vinca minor   

خانوداده  :           Apocynaceae

مشخصات گياه شناسي:

گياهي است دائمي با برگهاي كشيده و ارتفاع گياه به 30 تا 50 سانتيمتر . فصل گلدهي آن اواخر  زمستان  تا اواخراردیبهشت مي باشد . پريوش نياز به محل آفتابي دارد.  ازدياد و و تكثير آن از طريق بذر مي باشد . زمان كاشت بذر پريوش اواسط اسفند مي باشد و زمان جابجايي نشاء گل اوايل فرودين مي باشد .

 

گل مینا

 گل مینا 

نام فارسي :مينا

نام علمي :Bellis perennis

خانواده :Asteraceae

مشخصات گياهشناسي :

گل مينا از انواع گياهان زيبا با قابليت كاشت آسان است . بهترين زمان براي كاشت اوايل بهار است و مناسب ترين روش براي كاشت از طريق بذر گياه است . دانه ها را در عمق سه سانتي متري خاك بگذاريد .

گل همیشه بهار

گل هميشه بهار

نام فارسی : همیشه بهار

نام علمي : Calendula offincinalis

خانواده :    Compositeae       

                  اين گياه بومي مناطق جنوب اروپاست . داراي ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتي متر است .فصل گلدهي آن اواسط زمستان مي باشد . در خاك معمولي به خوبي رشد ميكند ودر مقابل كم آبي مقاوم است . تكثير آن از طريق كاشت بذر گل صورت مي گيرد . زمان كاشت بذر پاييز است و زمان جابجايي نشاء گل در اوايل آبان صورت مي گيرد . 

گل شیپوری ختمی چینی

 ختمي چيني

نام فارسی :ختمی چینی - گل شیپوری

نام علمی : HIBISCUS ROSA

خانواده :MALVACEAE

بومی منطقه شرق آسیا است . در سال ۱۹۶۰ به عنوان گل ملی مالزی انتخاب شد . نمی تواند سرمای زیر صفر درجه را بیشتر از یک یا دو روز نمی تواند تحمل کند . بهترین کود برای فصل گلدهی نیترات پتاسیم و سولفات منیزیم می باشد . راه های تکثیر قلمه زدن و بذر می باشد و اولین گلدهی  از ۴ ماه تا چند سال طول می کشد .

شیشه شور

درخت شيشه شور

گل خرزهره

گل خرزهره

گل آفتابگردان

گل آفتابگردان

نام فارسي : آفتابگردان

نام علمي : Helianthus annus

خانواده :Asteraceae

مشخصات گياهشناسي :

اين گياه بومي آمريكاست . ارتفاع گياه ۱۳۰-۷۰ سانتي متر فصل گلدهي آن اواخر زمستان و اوايل بهار است . زمان جابجايي نشاء نيمه آبانماه مي باشد . جهت كاشت نياز به محل آفتابي يا سايه آفتاب دارد وبه سرما حساس است . براي تكثير از بذر استفاده مي شود . زمان كاشت بذر آفتابگردان اوايل مهرماه مي باشد .

گل کاغذی

گل كاغذي

گل رعنا زیبا  خورشیدی

رعنا  زيبا

نام فارسي : رعنا زيبا

نام علمي : GAILLARDIA SPP

خانواده :COMPOSITEAE

مشخصات گياهي :

رعنا زيبا بومي آمريكاي شمالي ومركزي مي باشد . ارتفاع بوبه ۷۰-۲۰ سانتي متر مي رسد .فصل گلدهي آن اواخر زمستان و اوايل بهار است . جهت كاشت نياز به مكان آفتابي خاك معمولي ومرطوب را ترجيح مي دهد . ازدياد از طريق كاشت بذر و تقسيم بوته صورت مي گيرد. زمان كاشت بذر مهر يا  اواخر زمستان است و زمان جابجايي نشاء آبان مي باشد .

گل آهار

گل آهار

نام فارسي: آهار

نام علمي :Zinnia elegans

خانواده : Compositeae

مشخصات گياهشناسي:

موطن اصلي اين گل كشور مكزيك است . اتفاع گياه بين ۹۰- ۳۰ سانتي متر مي باشد. فصل گلدهي آن تابستان و پاييز است . آهار زمين هاي هوموسي با نفوذ پذيري خوب را بيشتر ترجيح  ميدهد .مكانهاي بدون باد و آفتابي براي رويش آهار مناسب مي باشد. از طريق كاشت بذر تكثير مي شود و زمان كاشت بذر اوايل بهار و اواسط مرداد تا نيمه شهريور مي باشد . نشاء كردن كاشت بهاره آن كمي مشكل ودر قبال جابجايي حساس مي باشد . ولي كاشت پاييزه آن در ساعات خنك با احتياط جابجايي امكان پذير مي باشد.

گل مرجان

گل مرجان

گل ناز هفت رنگ

گل ناز هفت رنگ

گل ناز

گل ناز

نام فارسي : گل ناز

نام علمي : Portulaca grandiflora

خانواده :Portulacaceae

مشخصات گياهشناسي :

موطن اصلي گل ناز آرژانتين و برزيل است . ارتفاع به ۱۵ سانتي متر مي رسد . فصل گلدهي اوايل ارديبهشت به بعد است . ساده ترين راه تكثير از طريق بذر است . زمان كاشت بذر دقت شود خاك زيادي روي بذر ها ريخته نشود . زمان كاشت بذر اواسط اسفند تا اواسط فروردين مي باشد. گل ناز شلنگي را مي توان از طريق ساقه نيز تكثير نمود . هر ساقه را به طول ۵-۴ سانتي متر بريده ودر خاك نرم وسبك كشت نمود. زمان جابجايي نشاء اواسط فروردين تا اواسط ارديبهشت مي باشد . گل ناز خاكهاي سبك ماسه اي با نفوذ پذيري مناسب و مكانهاي آفتابگير را ترجيح مي دهد . وبهترین گل برای گرمای تابستان اهوازاست و حتی در تیر ماه در گرمای ۵۰ درجه گل می دهد .  

گل یوگا

گل يوكا

گل ختمی فصلی

گل ختمي فصلي

نام فارسي : ختمي فصلي

نام علمي :althaea roses cav

خانواده : malvceae

مشخصات گياهي :

موطن اصلي كشور سوريه است . ارتفاع ۷۰ سانتيمتر . فصل گلدهي آن اواخر زمستان است و مكانهاي آفتابي را ترجيح مي دهد . ازدياد آن از طريق بذر قلمه و تقسيم ريشه صورت مي گيرد. زمان كاشت بذر اوايل پاييز و جابجايي نشاء نيز صورت نمي گيرد .

 

گل توکوما

گل توكوما

 

گل ياس

گل ياس

 

نام فارسی :گل ياس سفيد - گل ياسمن سفيد

نام علمی :JASMINUM OFFICINALE

خانواده :OLEACEAE

مشخصات گیاهشناسی:

یاسمن سفید یا یاس سفید متعلق به آسیای مرکزی است . گل مورد علاقه شاعران بزرگ ایران است . در زبان انگلیسی آنرا poet's jasmine مي نامند . در هنگام غروب بيشترين عطر را دارد . به آفتاب فراوان و كود متعادل 12-12-12 نياز دارد . در درمان هپاتيت ، قابليت ضد ويروسي ، آرام بخش ، كاهش افسردگي و استرس مفيد است . روش تكثير قلمه زدن و خواباندن ساقه  در خاك تا ريشه مستقل توليد كند و سپس از بوته اصلي جدا شود .

 

گل تاج خروس

گل تاج خروس

نام فارسي : گل تاج خروس

نام علمي :Celosua cristata

خانواده :Amaranthaceae

مشخصات گياهشناسي :

تاج خروس بومي مناطقي از آمريكا ، آفريقا و آسياست . فصل گلدهي آن اوايل خرداد تا آخر تابستان است . تكثير آن از طريق كاشت بذر است . زمان كاشت بذر اواسط اسفند تا اواخر فرودين مي باشد . تاج خروس به سرما حساس مي باشد . براي رشد خوب نياز به محل آفتابگير و خاك سبك دارد و به آبياري كم ولي مستمر نياز دارد. تاج خروس رابهتر است در محل اصلي كاشت تا ديگر نياز به جابجايي نشاء نباشد .

تهیه :محمدرضا زیوداری

نگارش در تاريخ سه شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۱ توسط محمدرضا زيوداري |

اسلایدر